Gør drømme til virkelighed for dit anderledes barn.

Online forløb og helhedsorienteret rådgivning til at hjælpe dig og dit anderledes barn til trivsel og personlig vækst. 

 

DRØM STORT   I   FIND VEJEN FREM   I   GØR DET MULIGT

Mere overskud
Essentielle kompetencer
Livsmestring

Kæmper du med at finde den rigtige vej frem for dit barn

"Velfærdssystemet kan muligvis stadig gribe os hvis vi falder ... - men det kan ikke give os vingerne til at flyve højt".                              

Hillary Cottam 

   • Er du i tvivl om, hvordan du kan give dit barn de bedst mulige forudsætninger, for at leve et godt og meningsfyldt liv på trods af dets udfordringer og anderledes forudsætninger? 
   • Har dit barn en hverdag, som konstant tærer mere på dets ressourcer end der fyldes på? Er du bange for, at det er på vej ud i eller allerede befinder sig i en negativ spiral af alvorlig mistrivsel? 
   • Er du modløs, trist, vred, træt, frustreret, overvældet og presset det meste af tiden? Føles livet mere som en kamp for at overleve end som en spændende rejse mod et anderledes men godt liv?
   • Er dit barns udfordringer og særlige behov, det eneste der fylder i dit liv og drømmer du om, at finde en ny vej frem ... - ikke bare for dit barn, men for hele familien?
 • Er du fanget i en frustreret søgen efter mere viden og nye metoder til at hjælpe dit barn, på trods af, at du har været igennem en mangfoldighed af tests, udredninger, undersøgelser og forløb? 
 • Har du svært ved at omsætte de faglige anbefalinger og den information og rådgivning du får fra fagfolk omkring barnet i konkrete, praktiske og virksomme løsninger i dit barns hverdag? 
 • Mangler du stadig nøglen, der kan bringe jer nærmere trivsel og en positiv udvikling? 
 • Drømmer du om en hverdag, hvor der er overskud til, at nyde gaven i et anderledes liv og til at udforske de anderledes muligheder, erfaringer, værdier og livsveje det lukker op for?

Find vejen frem for dit barn!

Få plads på et AKROBAT® Online forløb.

Vi er vores nervesystem. Vores nervesystem integrerer og administrerer alle vores kropslige og psykiske funktioner. Bevidst regulering af nervesystemet er nøglen til at skabe trivsel og udvikling for dit barn, for dig selv og for hele familien.  

Mere overskud

Et AKROBAT® forløb handler om at øge din og dit barns modstandskraft overfor de stressorer, der følger med en anderledes neurofysiologi og et liv på anderledes vilkår. Det handler om at skabe dét vi kalder EKSISTENTIEL SOLVENS™. Det vil sige en tilstand, hvor jeres individuelle nervesystemers særlige behov sikres dækket, så i oplever tilstrækkeligt velvære kropligt og psykisk til at I kan frigive ressourcer til læring og udvikling - såvel barn som hele familien.  

 

 

Essentielle kompetencer

Hvert nervesystem har forskellig sensitivitet og tolerancetærskler for stimuli, stressorer og affektive stemninger. Det bearbejder og omsætter også disse forskelligt i adfærd, reaktionsmønstre og handlestrategier. At øge jeres EKSISTENTIELLE SOLVENS™ kræver grundig indsigt i jeres individuelle behov, følsomhed og udfordringer. Du får på forløbet hjælp til, at udfylde jeres individuelle perceptionsprofiler, dvs. hvordan I hver især oplever jer selv, verden og jeres væren i den.      

Livsmestring

På et AKROBAT® forløb lærer du, hvordan du, ved hjælp af enkle metoder og strategier, kan designe en hverdag og planlægge aktiviteter, som tager hensyn til hver jeres unikke behov og udfordringer, så du kan begynde at opbygge ressourcer hos dig selv og hos dit barn, og vende den negative spiral af overforbrug af ressourcer  gennem bevidst regulering. Det øger ikke bare barnets trivsel og udviklingsforudsætninger, men hele familiens EKSISTENTIELLE SOLVENS™.

 

 

Tag skridtet til en hverdag i overskud.

Vi er med dig hele vejen!

Tilmeld dig et forløb

Når du har tilmeldt dig AKROBAT® Online forløbet modtager du en bekræftelse per mail. Cirka 2 uger før forløbsstart modtager du en velkomst mail med alle de nødvendige instruktioner omkring forløbsstart og adgang til modulerne.

Tag modulerne - når du kan ...

Modulerne er opbygget som små video-lektioner af 10-20 minutters varighed, som du kan tilgå fra eller downloade til din telefon, tablet eller PC så du kan se dem, når det passer dig og i det tempo det passer dig - også selvom du har en presset hverdag.

Find vejen frem!

Gå på en guidet opdagelse i dit barns verden, i dig selv og i jeres hverdag og lær at skabe ressourcer og overskud gennem bevidst regulering af jeres nervesystemer, og at få øje på muligheder bag begrænsningerne, der kan vise vejen frem for jeres familie. 

Forløbsoversigt

Temaerne i de 9 moduler i AKROBAT® Online forløbet.

Alle modulerne er bygget op som korte video-lektioner kombineret med små refleksions-, observations- og opmærksomhedsøvelser, samlet i modulets arbejdsbog. Gennem forløbet guides du til en detaljeret udforskning af dit eget og dit barns nervesystem og selvoplevelse, som det kan erfares gennem kropssansninger, følelser, sanseoplevelser, humør, grundstemninger samt handle-, reaktions- og adfærdsmønstre. Hver arbejdsbog relaterer sig til en dimension af Perceptionskortet™, som er den overordnede integrative model, som forløbet er bygget op om. Når du har fuldendt forløbet, har du således udfyldt en fuld profil af dit og dit barns nervesystem - og skabt både forudsætningen og fundamentet for fremadrettet at finde den rigtige vej frem.

Nervesystemet

Modul i 'Neurovidenskab for begyndere'. Her får du  en overordnet indsigt i nervesystemet, dets opbygning, funktion og rolle som vores indre navigationscenter.

Sanserne

Modulet behandler de 3 indre og de 5 ydre sanser - individuelt såvel som det komplekse samspil mellem dem, herunder den rolle de spiller for vores perceptionsevne.  

Sanseintegration og -dysfunktion

Modul om typisk sanseintegration og den betydning det har i vores hverdag, samt hvordan dysfunktioner kommer til udtryk i barnets adfærd og kan påvirke dets udvikling.

Interoception/Perception

Modulet behandler den meget lidt kendte - indre sans interoceptionen, og dens afgørende rolle i vores selv-oplevelse, selv-opfattelse og evne til selv-regulering. 

Kernefølelserne

Modul om grundfølelserne og deres relation til de eksistentielle behov og den adaptive adfærdsrespons, samt den nødvendige integration af disse, for en sund selv-udvikling.

Emotionel dys-regulering og adfærdsforstyrrelser

Modul om neurofysiologien og neuro-kemien bag emotionel dysregulering, og de affektive og psykiske problemer det kan afstedkomme.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og sund selvudvikling

Modul i grundlæggende neuroaffektiv udviklingspsykologi og vigtigheden for barnets emotionelle og kognitive udvikling, af den rette affektive afstemning og emotionelle regulering fra forældrene.

Stress, traumer og deres neuroaffektive konsekvenser

Modul om neurokemien og neurofysiologien bag stressresponsen og konsekvenserne af tidlige, voldsomme eller langvarige stresspåvirkninger for barnets emotionelle, kognitive og personlige udvikling.

Arousal- og neuroaffektiv regulering gennem adaptive aktiviteter

Modul der giver en grundlæggende indføring i Det Eksistentielle Kompas™ og hvordan dette kan bruges til at analysere og udfinde de rette typer af aktiviteter, til at regulere den enkeltes nervesystem til trivsel og velvære.

Kender du nogen?

Kender du nogen, som du tænker ville kunne have glæde af et AKROBAT® Online forløb, eller som du gerne selv vil have med på holdet, så I kan sparre direkte med hinanden, så tryk på del knappen nedenfor og del dine tanker om forløbet med dem.

Du kan også give et forløb som gave!

Det er blot at krydse det af i ordreformularen ...

 

Vi starter et forløb op om ...

00

dage

00

timer

00

min

00

sek

Hvad får du med et AKROBAT® forløb?

  • Adgang til essentiel viden og rådgivning, du ikke kan finde andre steder.
  • Et unikt netværk af forældre, der er på samme rejse og oplever de samme udfordringer som dig. 
  • En dyb indsigt i dit eget barns unikke udfordringer og personlige ressourcer,
  • Op til 10 timers online LIVE supervision og rådgivning i en lukket gruppe.
 • Oplæring i et unikt værktøj og metode til forståelse af barnet: Perceptionskortet™, 
 • Viden om sanseintegration, neurofysiologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Komplet profil af dit barns unikke nervesystem.
 • Klart billede af dit barns udviklingsbehov. 
 • Evne til at se og udnytte dit barns åbne udviklingsvinduer.
 • Viden om hvordan du kan regulere dit eget og dit barns nervesystem til større overskud.
 • Grundig indføring i nyeste viden om den 8. sans: Interoceptionen - og dens vitale funktioner.
 • Nøglen til at opnå mere overskud og velvære, gennem bevidst regulering.
 • Koden til at kommunikere om dit barns perspektiv, behov og udfordringer.

 Hvordan foregår det?

Forløbet starter 2. april 2020 og varer 12 uger og slutter til Skt. Hans d. 24. juni. Der er løbende indlagt pauser, der samlet svarer til 3 uger, så du  har tid til at samle op, fordøje og gå tilbage og gennemføre de lektioner, som er særligt relevante for jeres rejse. 

Cirka 1 uge før forløbsstart modtager du en email hvor du bliver bedt om at udfylde en samtykke erklæring, så det er muligt for os at indsamle informationer, som kan hjælpe os med at målrette forløbet og levere individuel tilpasset rådgivning til dig.

Herefter modtager du en email med et link til et spørgeskema, som du bedes udfylde. Spørgeskemaet har to funktioner. 1) At gøre de muligt at danne hold, hvor medlemmerne har lignende udfordringer og kan støtte hinanden mest optimalt. 2) At indsamle og prioritere de mest presserende spørgsmål og udfordringer, så vi kan adressere disse i forløbet. Spørgeskemaet ledsages af en række små intro-videoer, der guider dig igennem udfyldelsen af spørgeskemaet. Vi samler op på temaer og spørgsmål fra skemaerne på forløbets første LIVE videorådgivning.

Ved forløbsstart modtager du en email med et direkte link til det lukkede medlemssite, hvor modulerne vil blive gjort tilgængelige løbende. Du bevarer din adgang til forløbets moduler for livstid - (når først du har gennemført forløbet), og kan tilgå dem efterfølgende ved behov.

Selve undervisningsforløbet er struktureret således, at du hver uge modtager en mail, der beskriver tema og indhold i ugens modul, samt link til både arbejdsbog og lektioner for den nævnte uge - samt til den ugentlige Videokonference hvor gruppe-supervisionen foregår. 

Hvert modul er tematiseret og opdelt i en række individuelle lektioner. Til hvert modul hører en arbejdsbog med modulets vigtigste læringspunkter, samt forskellige observations-, refleksions- og/eller konkrete praktiske øvelser og opgaver, som hjælper dig til, at tilegne dig stoffet og med, at omsætte det, til indsigt i og forståelse for dig selv og i dit barn og jeres unikke nervesystemer; eksistentielle behovsprofil og personlige  præferencer. 

Når forløbet starter vil du for hvert modul modtage en email med links til et lille survey, som vedrører modulets tema. Disse skal hjælpe os til at målrette lektionernes indhold, men især gruppe-supervisionernes indhold, så du får mest muligt ud af forløbet. Det er frivilligt, om du vil udfylde de efterfølgende survey-formularer. Men jo mere du deltager på denne måde, jo mere individualiseret og målrettet rådgivning og coaching kan vi levere, som del af forløbet. 

Al information du deler med os bliver selvfølgelig behandlet fortroligt og fuldstændigt anonymiseret. Svarene skal alene anvendes til, at vejlede og målrette produktionen af undervisningsmateriale og -form, så forløbet bliver så relevant og individuelt optimeret, som overhovedet muligt. 

Alle modulerne er bygget op om ét fælles værktøj vi har navngivet Perceptionskortet™. Når du har gennemført forløbet, har du opnået en unik viden om: Hvordan dit barn oplever verden. Hvordan det erfarer sig selv i verden og hvordan verden ser ud fra dit barns perspektiv. Du har også tilegnet dig en metode til i fremtiden, at forstå, forklare, formidle og belyse dit barns særlige udfordringer og problematikker, gennem den behovs-, udviklings-, udfordrings- og ressourceprofil, som kortlægges i Perceptionskortet™.

Men det vigtigste er, at du efter endt forløb, har fået en refleksionsmodel og metode, der kan hjælpe dig, når du kører fast og ikke kan se din vej ud; når du bliver aktiveret og kommer til at handle mod bedre vidende; når du skal kommunikere med sagsbehandler, rådgivere og fagprofessionelle omkring dit barn og jeres families udfordringer og behov; når du skal træffe vigtige beslutninger og prioriteringer i og omkring dit barns liv; når du skal forklare familie, venner, netværk og behandlere m.v., hvordan de skal forstå og agere omkring dit barn 

 

Få en plads på vores online forløb NU!

Hvad er AKROBAT®

AKROBAT® er et familiecentreret, aktivitetsbaseret og behovsorienteret habiliteringskoncept, funderet omkring en række unikke værktøjer, som alle sammen bidrager til at finde vejen frem for lige præcis jeres familie og jeres barn. 

AKROBAT® hedder akrobat, fordi akrobatik handler om, at have store drømme og om at "gøre det umulige muligt", ved at øve sig sammen med andre. Akrobatik er en balanceakt, som kun kan lykkes, når alle deltagere er i individuel balance. Samtidig er det i akrobatikken en forudsætning for succes, at man har tillid - ikke bare til sig selv - men til hinanden.

Vi har kaldt konceptet AKROBAT® fordi akrobatikken, udgør en stærk metafor for det, at vokse op og blive et helt menneske, der mestrer livet i alle dets facetter, når man er født med anderledes forudsætninger end folk flest. 

Som forælder er du den "Epigenetiske programmør" for dit barn. Hvor du udstikker kursen - følger dit barn. Vi arbejder derfor i AKROBAT® med et fokus på hele familien, og på at give dig som forælder, den nødvendige viden, de rette værktøjer og de nødvendige kompetencer til, at vise dit unikke barn vejen frem. 

Kernen i AKROBAT® konceptet er et gennemgående fokus på at sikre både barnets og familiens EKSISTENTIELLE SOLVENS™. Det vil sige, at skabe et liv, hvor der er tilstrækkelige ressourcer til, at man ikke bare kan fungere stabilt - men også udvikle sig som menneske, gennem læring og personlig vækst.

Det kræver, at der hele tiden i hver enkelt medlem af familien - barn som voksen, neuro-typisk som neuro-a-typisk - er den rette balance mellem aktiver og passiver, indtægter og udgifter, og at den enkeltes egenkapital hele tiden er stor nok til, at undgå, at man går bankeråt.

Det er "komplekse udregninger", der skal foretages i familier med et liv på anderledes vilkår, fordi disse vilkår i sig selv udgør alvorlige indgreb i den 'eksistentielle egenkapital' og de eksistentielle ressourcer. Dertil kommer at forretningsmodellen for en 'anderledes' bank er forskellig fra en normal ressourcebank og kræver en anden forretninglogik og -etik. 

AKROBAT® handler om, at gøre alle medlemmer i familier med anderledes livsvilkår (pga. anderledes forudsætninger for udvikling og trivsel), habile 'bestyrerer' af deres eksistentielle ressourcer - så de formår, at sikre den nødvendige EKSISTENTIELLE SOLVENS™ til at kunne leve fremfor kun at overleve; udvikle sig fremfor blot at fungere og skabe sig et liv fyldt med mening og glæde.

For at kunne opfylde et barns eksistentielle behov, og hjælpe det til at overkomme sine udfordringer, må man have opfyldt og konfronteret sine egne. Et barns rejse mod livskvalitet og livsmestring, er således direkte afledt af dets forældres rejse mod det samme.

At skabe en meningsfuld hverdag, trivsel og et godt liv for et barn med anderledes forudsætninger for trivsel og udvikling, handler derfor - for os - om at fokusere generelt og helhedsorienteret på de komplekse samspil mellem krop og psyke, ressourcer og udfordringer, funktionsnedsættelser og særlige kompetencer, der skaber forudsætningerne for sundhed, trivsel og vel-være (well-being), fremfor på at lede efter simple årsager og behandlingsløsninger på konkrete sygdomsrelaterede faktorer og forhold (dis-ease). 

Det handler m.a.o. om, at finde den vej frem, som giver mening, værdi, trivsel og personlig vækst for hele familien - og som er kendetegnet ved, at:  

 • Respektere barnets unikke personlighed, udfordringer og behov,
 • Understøtte udviklingen af barnets selv-identitet og oplevelse af personlig værdi, egen handlekompetence, autonomi, tilhørsforhold og skaberkraft.
 • Bygge på de ressourcer barnet og familien har  - det være sig indre, ydre og relationelle, samlet og hver for sig.

 

 

Hvorfor laver vi AKROBAT® Online?

Vi ved via personlige og professionelle erfaringer, at det at få et barn med a-typisk nervesystem og neuro-fysiologi og anderledes udviklingsforudsætninger kan være en gave, der lukker op til et helt nyt perspektiv på verden, på os selv og på selve meningen med livet - uanset om det skyldes medfødte genetiske variationer, kromosomforandringer, syndromer, traumer, alvorlig sygdom, fysiske funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. 

At blive forælder til et anderledes barn kan blive det 'kald', der får os til at skifte gear i tilværelsen; sætte kurs mod en helt anden drøm, end den vi startede ud med. Det kan være den 'trigger', der vækker os til dåd og sender os ud på en dybt transformerende personlig rejse mod helt nye udviklingshorisonter. Men det kan også være den 'trigger', der sender os ud i et liv med så voldsomme stressbelastninger, at vi bliver syge, nedbrudte og knækkede mennesker og i sidste instans, måske udsættes for så langvarige og alvorlige belastninger, at vi bliver uarbejdsdygtige og ender med en PTSD diagnose, når barnet er sendt afsted videre i livet.

Om det bliver det ene eller det andet - afhænger af om vi møder de rette mennesker, får den rette vejledning, og om vi kan bevare troen på os selv, og vores egne evner til, at fuldføre vores mission som forældre på anderledes vilkår.

For fællesnævneren for heltehistorier, på tværs af epoker og kulturelle forskelle, er, at helten aldrig gør det hele alene! Helten er altid ledsaget af en lille gruppe af loyale venner, venlige fremmede eller magiske væsner, der træder til på forskellige tidspunkter, og hjælper ham eller hende ud af de mest hårrejsende vanskeligheder og umulige situationer. Hjælpere, der er der til, at genetablere heltens tro på sig selv, på missionen og på sit personlige formål, når han eller hun mister troen. Der er også altid en vis mand eller kvinde i baggrunden, som deler af sin visdom, når det behøves mest, og som bibringer helten nødvendig viden, vigtig læring og de rette kompetencer til, at han eller hun kan påtage sig sin rolle og opfylde sit formål.

Vi har skabt AKROBAT® Online til at udfylde rollen som den loyale ven, den vise mand eller den magiske hjælper, for de familier, der sætter ud på den 'helterejse' det er, at skulle finde gaven i et anderledes barn og et liv på anderledes vilkår. Vi vil med AKROBAT® Online forløb, gøre det muligt for dem, at sætte ud med lidt større ro i maven og med en lidt stærkere tro på, at de vil nå deres drømmes mål - trods modgang og negative forventninger.

Vi har lavet AKROBAT® Online fordi vi ved, at vi alle har brug for, at der er nogen, der tror på os! Især, når vi mødes af negative forventninger, når vi ikke tror på os selv og når vi skal finde modet til, og troen på, at vi kan overkomme de store og tilsyneladende uoverstigelige udfordringer, vi møder på vores rejse. Det gælder uanset om disse udfordringer udgøres af ydre omstændigheder, systemiske overgreb, konflikter, traumatiske begivenheder, medfødte handicap, alvorlige sygdomme, psykisk sårbarhed eller alvorligt ressoucerunderskud, stress og udbrændthed. 

I AKROBAT® tror vi på potentialet i alle mennesker - også, når de selv eller det samfund de bor i, ikke tror på det. AKROBAT® Online er vores måde, at bidrage til at styrke den tro i alle - i barnet, i den voksne, i den professionelle, i systemet, i verden ...

Hvem er vi?

AKROBAT® Ability Coaching ApS.

“Alle børn skal mødes som den personlighed de er, uanset hvilke forudsætninger de har. Selvom du har en funktionsnedsættelse, er du først og fremmest et menneskebarn. Vores vigtigste opgave er at finde ud af, hvad barnet kan, hvad barnet vil og hvordan vi får barnet til at lykkes. Målet for enhver indsats bør, for mig at se, altid være at finde ud af, hvordan vi får barnet og familien til at stråle. Hvordan vi tænder lyset i barnets øjne og hjælper det med, at finde glæden og stoltheden i egen mestring og deltagelse. AKROBAT® blev skabt for at imødekomme disse helt grundlæggende eksistentielle behov, for uden dem, kan vi ikke opfylde vores fulde potentiale som mennesker - hverken med eller uden handicap.”

AKROBAT® Chefterapeut

AKROBAT® Ability Coaching ApS.

“Det er ikke kun biologisk behovsopfyldelse, der er afgørende for vores overlevelse. Vi har brug for mening og en oplevelse af sammenhæng, ligeså meget som vi har brug for ilt og vand. Når vi rammes på vores meningsskabelse - rammes vi på vores hele eksistens. Vi har i vores samfundskultur en funktionel blindhed, for de mest grundlæggende eksistentielle og psykologiske behov. Det er en samfundsmæssig funktionsnedsættelse, som forkrøbler vores velfærdssystem, men også vores evne til at relatere os til, kommunikere med og forstå hinanden som mennesker. Det gælder i vores nære og private relationer, såvel som i vores professionelle relationer, kontakter og møder.”

AKROBAT® Chefopdager

Pernille Kvist

Jeg er Aut. Ergoterapeut samt efteruddannet Diplom i Professionspraksis. Jeg har mere end 20 års erfaring fra det specialiserede børneområde. De første år som amtsansat ergoteraputisk konsulent tilknyttet forskellige specialskoler, dernæst i kommunal praksis, dels tilknyttet en specialskole, dels som konsulent i forhold til undervisningsrelateret ergoterapi på alm. folkeskoler og i børnehaver, med vejledning af pædagoger, lærere og andre faggrupper. De seneste 11 år, har jeg været selvstændig, og har arbejdet med udvikling af og udbud af AKROBAT® habiliteringsforløb under servicelovens § 32 a. Jeg har både som offentlig ansat og som selvstændig beskæftiget mig med: 

 • Udredning af aktivitetsforudsætninger hos børn med sjældne syndromer, samt børn med sammensatte og komplekse udfordringsprofiler - både med og uden diagnoser
 • Supervision af fagligt personale tilknyttet skoler og institutioner, med henblik på at skabe større indsigt og forståelse af børns anderledes forudsætninger og hvad det kræver at arbejde med de børn og skabe trivsel og udvikling.
 • Undervisning - både som privat kursusholder og som underviser på uddannelser og kurser på VIA College, UCN, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Servicestyrelsen m.fl.
 • Faglig udvikling som formand for det Faglige Netværk af Ergoterapi til Børn og Unge i perioden - og meget mere ...

Jeg grundlagde AKROBAT® i 2009 for at tilbyde børn med anderledes forudsætninger adgang til mestring via meningsfulde aktiviteter og udviklende relationer.

De seneste 5 år har jeg i samarbejde med Camilla, udviklet AKROBAT® som habiliteringskoncept, så de faglige indsigter jeg har fået og de erfaringer jeg har gjort, som vidne til anderledes børn og deres familiers rejse frem mod livsmestring på anderledes vilkår, kan komme flere til gavn.

Det er blevet til etableringen af AKROBAT® Ability Coaching, hvis primære opgave er at være uddannelses-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed, for forældre til børn med udviklingsforstyrrelser.
Formålet er at flytte den model for terapeutisk bistand og de tanker, der ligger bag AKROBAT® habiliteringskonceptet, over på en online platform, der gør viden, rådgivning, uddannelse, støtte og netværk let tilgængelig for alle der lever på anderledes vilkår, med de muligheder og begrænsninger det giver, så det er enkelt at få adgang til analysekompetencer, sparring, værktøjer og redskaber, der understøtter mulighederne for at finde 'vejen frem' der matcher barnets behov og leder hele familien frem mod det liv de drømmer om.

Camilla Hald

Jeg er Ph.d. i antropologi, med speciale i eksistentiel og filosofisk-antropologi. Jeg har primært arbejdet med uddannelses- og metodeudvikling, som forsker, chefkonsulent og leder i Rigspolitiet og har her blandt andet beskæftiget mig med temaer som:

 • Diagnostisk og efterforskningsrettet ræssonering og hvordan man skaber mening i sporene på et gerningssted og lukker op for den historie de kan fortælle.
 • 'Magien' i den bureaukratiske logik og 'produktionen af sandhed' og 'bevis', i såvel den videnskabelige, som den juridiske virkelighed
 • Voldens væsen, traumepsykologi og meningsdannelse i kølvandet på voldelige overgreb og 'tab af selv'. 
 • Hvordan man forener teori og praksis på en måde, så man kan  transformere specialiseret teoretisk viden til konkrete kompetencer og praktisk visdom i det daglige professionelle arbejde - og meget mere ... 

De sidste 5,5 år har jeg været fuld tid på 'feltarbejde' i mit eget liv og udforsket alle kroge af de eksistentielle temaer og vidensdomæner, der vedrører livet som mor til et barn, der er født med et sjældent syndrom.

Som mor til Theodor har livet handlet om, at finde mening, håb og veje frem, der kan sikre Theodor et godt liv med de anderledes forudsætninger han har. Fra det nære eksistentielle og basalt behovsorienterede, som at få mad, søvn og opleve glæde, frihed og velvære, trods smerter og massive sanseintegrative og motoriske udfordringer. Til det mere filosofiske og politiske: Om samfundet har plads til Theodor - præcis som han nu engang er og om det kan finde værdi i det unikke lille menneske han er? 

Mit anderledes barn har lært mig noget vigtigt om hvad det vil sige at være menneske og om min egen menneskelighed. Vores fælles rejse har også givet mig en helt ny indsigt i det samfund, vi er en del af og det menneskesyn, der ligger bag. Det er blevet ekstremt tydeligt for mig, at vi har brug for en ny måde at tænke sundhed, uddannelse og velfærd og en ny model for levering af disse velfærdsydelser.

Vi har brug for en model, der tager udgangspunkt i en langt bredere videnskabelig - og mere humanistisk og spirituel funderet forståelse af det at være menneske og et fokus på generel menneskelig sundhed, vækst og kreativitet fremfor på 'normalitet' og 'afvigelser', samt sygdom, fejllogik og præstations-, produktivitets- og performance optimering. AKROBAT® Ability Coaching, er min nye vej frem til at udforske en anderledes tænkning om og anderledes modeller for uddannelse, service, samt generel sundheds- og velfærdsfremme og til at understøtte Theodors rejse mod et godt liv. 

Find gaven i dit anderledes barn og et liv på anderledes vilkår ...

AKROBAT® forløbet er for dig - hvis ...

  • Du føler dig overvældet og afmægtig i kampen for, at få den rigtige hjælp til dit barn, fordi der ikke syntes at være nogen, der kan give et klart billede af, hvad der er på spil for barnet.
   • Du bliver aktiveret af dit barns reaktionsmønstre og adfærd, og oplever at du reagerer i modstrid med egne ønsker og værdier, men ikke ved hvad du kan gøre anderledes?
   • Du er forælder til et barn med ADHD, ADD, autismespektrum forstyrrelser, syndromer, eller et barn som er præget af sanseforstyrrelser, angsttilstande, traumer, søvnforstyrrelser, hyperaktivitet, hypersensitivitet – med eller uden diagnose og uanset dennes karakter.
   • Du Googler natten væk, i et forsøg på at finde mere viden, nye svar og alternative løsninger, der kan blive den nøgle du mangler til at hjælpe dit barn på vej til et godt liv. 

 • Du kæmper med at klare hverdagen pga. dit barns udfordringer, men ved ikke, hvor du skal starte, for at hjælpe dit barn ud af den negative trivselsspiral og ind i en positiv udvikling.
 • Du er træt af, at blive mødt af tests og diagnoser og andre labels, uden at det fører til en større forståelse af dit barns udfordringer, eller bidrager til at afhjælpe disse i hverdagen.
 • Du er på nippet til at opgive drømmen for dit barn, og overgive dig til de tilbud der er, fordi du er begyndt, at tvivle på dine egne mavefornemmelser og dine evner og ressourcer til, at skabe den nødvendige forandring.
 • Du ønsker at gøre en ekstra indsats for dit barn selv - men du ved ikke hvilke metoder og tilgange, der bedst matcher dit barns specifikke udviklingsbehov, udfordringsprofil og personlighed.

  .

Hvad koster det?

Prisen for et 12 ugers forløb  er 5679,00 kr inkl. moms.

Lige nu kan du få 20% rabat!

Du kan også dele betalingen op i 3 rater a 1893,00

Vi har valgt, at prissætte forløbet efter et tilgængelighedsprincip fremfor efter klassiske markedsprincipper.

Derfor er prisen på vores 12 ugers forløb, også lavere end AKROBAT®s normale pris på udfærdigelsen af en sanseprofil med 2 times tilhørende gennemgang af testen. Alene markedsprisen for gruppe-supervisionerne og muligheden for den målrettede individuelle rådgivning heri, overstiger mange gange den reelle pris for hele forløbet. 

Vi tror på, at den bedste hjælp man kan få, som forælder på anderledes vilkår, er hjælp til at investere i sig selv!

Med et AKROBAT® online forløb investerer du i en 'opgradering' af din egen og dit barns ressourcer og resiliens. Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre jeres EKSISTENTIELLE SOLVENS™ - på både kort og lang sigt.

 

KØB DIN PLADS NU!
Livstidsadgang
Du beholder adgangen til alt undervisningsmaterialet, såvel som dit medlemsskab af den netværksgruppe, du har fulgtes med under forløbet. Du kan således altid gå tilbage og fordybe dig yderligere eller opfriske vigtig viden når du har behov for det.
Situeret læring
Forløbet består af små videolektioner og øvelser, der er tilgængelige på din mobil, tablet eller PC, og som du kan tilgå når det passer ind i din hverdag. Alle lektioner og øvelser er målrettet til at opbygge din viden om dit unikke barn.
LIVE Gruppe-supervision
Vi sammensætter mindre hold med sammenlignelige udfordringer, så du sikres størst muligt udbytte af forløbet i kraft af de temaer vi behandler på gruppe-supervisionsmøderne.
Mindst 3 kurser i 1
Undervisningen samler emner fra flere forskellige fagfelter i et samlet forløb. Du får således indsigt i og viden om dit barn og dets udfordringer, som du ville skulle opsøge mindst 3 forskellige steder.